SULEJÓWEK


Willa "Milusin"


 – miasto, w XVI w. wieś szalchecka Sulejowo. Znaczniejszy rozwój dopiero po I wojnie światowej – miejscowość letniskowa, potem zaplecze mieszkaniowe Warszawy. W 1920 r. w sierpniu przez Sulejówek przechodziła pierwsza linia obrony Warszawy obsadzona przez 15 Dywizję Piechoty. W latach 1922 – 26 przebywał tu marszałek Józef Piłsudski. Ponadto zamieszkiwali w mieście Moraczewscy, Rataj. Tu generał Kutrzeba 27 września 1939 r. podpisywał akt kapitulacji Warszawy. 
Prawa miejskie od 1962 r. W Sulejówku mieści się Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej.
Zabudowa częściowo willowa. 95 obiektów objętych jest ochroną Konserwatora Zabytków.
Na terenie miasta znajduje się 108 drzew, pomników przyrody. Teren miasta uznany został za obszar chronionego krajobrazu.


Miłosna - dzielnica Sulejówka, która rozwinęła się w I poł. XX w. przy stacji kolejowej. po 1918 r. letnisko, potem zaplecze mieszkaniowe dla Warszawy.
Turystyka - W Sulejówku, w willi "Milusin" znajduje się muzeum Józefa Piłsudskiego. Willa została wzniesiona ze składek żołnierskich. Po sąsiedzku znajduje się willa "Bzów" w której stacjonował 7 Pułk Ułanów, jako ochrona willi  Marszałka. Wymienić należy również dom "Otrando" - miejsce zamieszkania Józefa Pilsudskiego z druga żoną, Aleksandrą Szczerbińską, dworek "Siedziba" - który wybudował Jędrzej Moraczewski, premier pierwszego rządu niepodległej Polski, "Helin" - zespół budynków wybudowanych przez Helenę i Ignacego Paderewskiego jako dom spokojnej starości dla wdów po zasłużonych dla ojczyzny mężach a także dom prof. Stanisława Grabskiego, brata Władysława Grabskiego - ministra skarbu. Stanisław Grabski pełnił urząd ministra do wyznań religijnych a w Londynie, w latach 1942-44, przewodniczącego Rady Narodowej. Dnia 13 czerwca, w rocznicę przekazania w 1923 r. dworku "Milusin" Marszałkowi, obchodzony jest dzień Marszałka Piłsudskiego. Dnia 11 listopada, w Święto Niepodległości, Zarząd Miasta organizuje przemarsz i apel pod kopcem Marszałka Józefa Piłsudskiego i Współtwórców Niepodległej Rzeczpospolitej, dnia 1 sierpnia w rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, organizuje apel pod pomnikiem Poległych Żołnierzy Armii Krajowej i Harcerskiego Batalionu "Zośka". Natomiast dnia 15 września w rocznicę krwawej pacyfikacji Długiej Szlacheckiej i Cechówki w 1939 r., Związek Kombatantów  RP i Białych Więźniów politycznych organizuje apel pod pomnikiem ofiar II Wojny Światowej oraz przy grobie Nieznanych Żołnierzy Września

do strony głównej