Powiat koniński jako jednostkę administracyjną z siedzibą władzy w Koninie utworzono w XIV w., za panowania Kazimierza Wielkiego. Po wielu zmianach w okresie zaborów i okupacji niemieckiej w czerwcu 1975 r. zlikwidowano powiaty, tworząc 49 województw, z wśród nich województwo konińskie z połączenia powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego. W styczniu 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej utworzono 16 dużych województw i przywrócono powiaty.
Powiat koniński jest jednym z 35 powiatów województwa wielkopolskiego. Tworzy go pięć gmin miejsko- wiejskich ( Golina, Kleczew, Rychwał, Sompolno i Ślesin) oraz dziewięć gmin wiejskich (Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Wierzbinek i Wilczyn). Położony jest w środkowej części Polski, na wschodnich krańcach Wielkopolski.
 
  Całkowita powierzchnia powiatu wynosi 1578,7 km2, zaliczając go do grupy stosunkowo dużych powiatów w kraju i największych w województwie.
Powiat koniński zamieszkuje 119384 mieszkańców, w tym 14% w miastach; ponad połowę ludności stanowią kobiety.
 
  Centralne położenie przy ważnych międzynarodowych szlakach komunikacyjnych, kolejowych i drogowych sprawia, że podmioty prowadzące swoją działalność na terenie powiatu konińskiego mogą korzystać z dogodnego systemu transportowego. Obsługę biznesu zapewniają m.in. posterunek celny, dobrze rozwinięta sieć bankowa, ubezpieczeniowa, informacyjno- doradcza; istnieją drukarnie, agencje wydawniczo- reklamowe, liczne firmy obsługi rachunkowej oraz biura podróży. Funkcjonuje obsługa spedycyjna i transportowa gospodarki w zakresie eksportu. Dwa razy w roku odbywają się Targi Konińskie. Wsparciem dla podmiotów są Konińska Izba Gospodarcza, Agencja Rozwoju Regionalnego i stowarzyszenia techniczne zgrupowane w NOT.
 
  Gospodarka powiatu charakteryzuje się strukturą rolniczo- przemysłowo- turystyczną. Zdominowana jest przez rolnictwo. Rolnicy powiatu konińskiego prowadzą działalność na ok. 111 tyś. ha użytków rolnych; przeważają gospodarstwa rodzinne. Udział rolników w ogólnej liczbie pracujących wynosi 55,8%.
    Ważną gałęzią przemysłu w Konińskiem jest górnictwo odkrywkowe, a jednym z największych zakładów w regionie- Kopalnia Węgla Brunatnego "Konin". Istotną rolę odgrywa przemysł metalowy, budowlany, obuwniczy i przetwórstwo rolno- spożywcze.
    Położenie geograficzno- komunikacyjne, obszary chronionego prawie środowiska z bogactwem fauny i flory, zabytki historyczne, liczne jeziora stwarzające możliwość wypoczynku nad wodą stanowią o znacznej atrakcyjności turystycznej powiatu konińskiego. Wędrujący po ziemi konińskiej turysta trafia niemal na każdym kroku na ślady historii, bowiem metryka wielu tutejszych miasteczek i wsi sięga czasów kształtowania się państwowości polskiej. Interesujący jest m.in. zespół klasztorny kamedułów z XVIII w. w Bieniszewie oraz kościół z XII w. i pobernardyński zespół klasztorny z XVI w. w Kazimierzu Biskupim. Zabytki architektury można spotkać w obiektach sakralnych, m.in. w Rzgowie, Skulsku, Wilczynie, Rychwale, Starym Mieście i Kleczewie. Ogromnym zainteresowaniem pielgrzymów cieszy się Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym (gm. Ślesin).
 
  Na miłośników podpatrywania natury czekają kompleksy lasów i rezerwatów przyrody, wśród których wyróżnia się usytuowany na północy powiatu Nadgoplański Park Tysiąclecia oraz florystyczny rezerwat "Mielno", gdzie ochronie podlega przede wszystkim brzoza niska.

Wystarczy spojrzeć na mapę powiatu konińskiego, aby dostrzec, że można tu wspaniale wypocząć. Duże, rynnowe jeziora, system kanałów i śluz umożliwiają organizowanie kilkudniowych kajakowych lub żeglarskich eskapad. Jezioro Mikorzyńskie wraz z Wąsowskim i Ślesińskim tworzy szlak wodny, który biegnąc ku północy przez Jezioro Czarne i Kanał Ślesiński wiedzie wodami Gopła wprost do Kruszwicy. Natomiast z Jeziora Mikożyńskiego ku południowi można przez jezioro Pątnowskie dopłynąć do Konina. Swoich zagorzałych miłośników ma także grupa jezior skupiona wokół Wilczyna, a więc Wilczyńskie, Kownackie, Szyszyńskie i Budzisławskie. Rozlokowane w pobliżu ośrodki wypoczynkowe oferują pełną gamę usług o zróżnicowanym standardzie.powrót do strony głównej