Przygraniczne położenie Ziemi Hrubieszowskiej jest szansą rozwoju tego regionu. Władze samorządowe powiatu i miasta stwarzają bardzo dogodne warunki dla potencjalnych inwestorów.

     Bliskość rynku wschodniego oraz najlepsze gleby w skali kraju to niewątpliwie atuty tego regionu. Osiagane wysokie plony w rolnictwie wskazują na konieczność lokalizacji w tym regionie zakładów przetwórstwa i konfekcjonowania żywności.

     W powiecie zlokalizowane są trzy przejścia graniczne:

   1.  Międzypaństwowe przejście drogowe Zosin - Uściług (17 km od Hrubieszowa)

   2.  Przejście kolejowe Hrubieszów - Izov (Linia Hutniczo-Siarkowa łącząca z Ukrainą-szerokie tory, linia umożliwia transport bez konieczności przeładunku)

   3. Na terenie  gminy Dołhobyczów przejście w Uścimierzu (uproszczony ruch graniczny)

         Dobre warunki do prowadzenia produkcji rolniczej istniejące na terenie powiatu owocują wytwarzaniem dobrej jakości surowców dla przetwórstwa. W zasobach rolnictwa tkwią możliwości wytwarzania wielu innych, poza istniejącymi na naszym rynku, surowców dla przemysłu rolno-spożywczego. Zagospodarowanie płodów rolnych przez lokalne przetwórstwo jest jednak niskie i w nielicznych tylko przypadkach odbywa się na skalę przemysłową.

       Doskonałe warunki do uprawy buraka cukrowego zdeterminowały utworzenie w naszym powiecie dwóch cukrowni: w Werbkowicach oraz w Strzyżowie (gm. Horodło). Ta pierwsza jest zarazem największym zakładem przemysłowym rejonu hrubieszowskiego.

       Trzecim, przemysłowym zakładem przetwórczym jest znajdujący się w Nieledwi (gm. Trzeszczany) Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw. Inne podmioty zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym robią to na skalę rzemieślniczą, choć znajdują się wśród nich podmioty dosyć duże co do skali produkcji.

        Najwięcej w powiecie funkcjonuje piekarni. 22 takie zakłady produkują pieczywo i niekiedy wyroby cukiernicze na lokalne rynki zbytu.

        W powiecie hrubieszowskim należy odnotować istnienie 13 młynów, w większości działających na potrzeby samych rolników, przetwarzających powierzony surowiec jako usługodawcy. Właściwie tylko jeden z nich produkuje wyroby zbożowe na skalę przemysłową.

       Na naszym terenie istnieją 4 masarnie z ubojniami. Nie są to zakłady duże i nie są one w stanie zagospodarować lokalnej produkcji hodowców trzody chlewnej i bydła.

        Z innych rzemieślniczych zakładów przetwórczych należy wymienić: 3 wytwórnie napojów, 3 przetwórnie ryb, 2 mieszalnie pasz, po jednej: kiszalni warzyw, makaroniarni, serowni, gorzelni oraz olejarni.

      Wobec powszechności produkcji zbóż, w powiecie hrubieszowskim działa 13 podmiotów skupujących zboża, mających własną bazę magazynową.

       Lokalne przetwórstwo nie zagospodarowuje produkowanych na tym terenie płodów rolnych. Jest to przyczyną rozwoju niestacjonarnego skupu wielu z nich. Zajmują się nim podmioty mające środki transportu. W ten sposób jest skupowana, w zasadzie cała  produkcja fasoli jako głównego przedstawiciela strączków jadalnych, uprawianych na ziarno w tym rejonie.

       Przetwórstwo rolno-spożywcze w powiecie hrubieszowskim znajduje duże i potencjalnie różnorodne źródło surowców. Bazując na nie zanieczyszczonych płodach rolnych można wytwarzać wysokiej jakości produkty finalne. Różnorodność surowcową można uzyskać dzięki bardzo dobrej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Ten ogromny potencjał nie został jeszcze dostatecznie wykorzystany.

 

Autorzy:

Piotr Biernat - opracowanie graficzne - webmaster.

Arkadiusz Sala - fotografie, zebranie informacji, opracowanie.

Wojciech Gnatowski - fotografie, zebranie informacji, opracowanie.

Jarosław Landman - fotografie, zebranie informacji, opracowanie.

Grzegorz Giergiel - fotografie, zebranie informacji, opracowanie.

Wojciech Boniewski - pisanie tekstów.

Konrad Sioma - pisanie tekstów.

1024x768 TrueColor, Minimum 800x600 TrueColor.

All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.