MAPA STRONY

  Deklaracja

  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 1948

  Europejska Konwencja o Prawach Człowieka 1950

  Europejska Karta Społeczna 1968

Elementy demokracji

 Filary demokracji

 Podstawowe prawa człowieka

 Łamanie deklaracji

Naoczny świadek, Bayelsa State

Naoczny świadek, Delta State

Konflikty zbrojne

Inne przykłady

Łamanie praw w Polsce

Filmy ukazujące konflikty

Chiński student powstrzymujący czołg

Natarcie wojska na cywilów

Wybuch bomby atomowej

 Życiorysy:

Mahatma Gandhi

Martin Luter King

Andriej Sacharow

 Apartheid

 ONZ

 NATO

 Demokracja

 Prawa Kobiet

Eliminacja Przemocy Wobec Kobiet

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 Prawa Dziecka

 Konwencja Praw Dziecka

 Niebieska Linia

 Wybrane organizacje działające na rzecz dzieci

 Ochrona praw

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

O Kampanii " Powstrzymać Przemoc Domową"

  Inne organizacje

 

 E - mail